Tyske europæiske lande

tysktalende mønstre

Kære venner, emnet, vi vil dække i denne lektion, vil være europæiske lande, som er en fortsættelse af emnet tyske lande og sprog. På dette kursus, som vi vil undervise under titlen europæiske lande på tysk, lærer du de tyske ækvivalenter til navnene på europæiske lande, den måde, deres nationaliteter udtales på, og de sprog, de taler. For forklaring af tyske lande, klik venligst her: Tyske lande og deres sprog Europæiske lande Tyrkisk tysk land nationalitet ... Læs mere

Tyske Australien og Oceanien

Download tyske læringsfiler Tyske Australien og Oceanien-lande

Kære venner, vi vil undervise i vores sidste lektion, som er fortsættelsen af ​​emnet tyske lande og sprog, under titlen tysk i lande i Australien og Oceanien. I slutningen af ​​dette kursus vil du have lært navnene på landene i Australien og Oceanien Kontinentet, deres nationaliteter, som er den tyske ækvivalent, og de sprog, de taler. Emnet tyske lande og sprog vil blive afsluttet med dette kursus, og du vil være i stand til at studere over hele verden ... Læs mere

Tyske tid Adverb

Gymnasieelev studerer tyske tyske biord af tid

Bu ders işleyeceğimiz konu daha önce başladığımız zarflar konusunun devamı niteliğinde olacak ve Almanca Zaman Zarfları (Temporaladverbien) başlığı üzerinde duracağız. Almanca Zaman Zarfları Almancada zaman zarfları birkaç kategoriye ayrılarak incelenebilir. Bu kategoriler Türkçede de olduğu gibi zamanların gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, tekrar eden zaman, belirli zaman, süren zaman şeklinde ayrılması gibidir. Almancada sıklıkla … Læs mere

Tyske status Adverb

elev i tysk klasse Tyske kasusadverbier

Değerli öğrenci arkadaşlar, bu ders işleyeceğimiz konu başlığı Almancada Durum Zarfları (Modaladverbien) olacak. Aşağıdaki ders forum üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup özet bilgi niteliğindedir ve bazı hatalar olabilmektedir. Bilgi amaçlıdır. Durum zarflarını cümle içerisinde ayırt edebilmek için her zaman olduğu gibi fiile gerekli sorunun yöneltilmesi gerekecektir. Durum zarfı konusun diğer zarf türlerini işlediğimiz konulara göre daha … Læs mere

Tyske ordsprog af fornuft (Kausaladverbien)

Studerende, der studerer tysk tyske ræsonneringsadverbier (Kausaladverbien)

Değerli arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu zarflar konusunun devamı olan Almanca Sebep Zarfları (Kausaladverbien) olacak. Zarflar sıfatların, eylem ve eylemsilerin veya kendi türünde olan başka bir kelimenin çeşitli yönlerde etkileyen sözcüklerdir. Zarfların kendi başlarına kullanıldıkları zaman çok fazla anlamlı gelmezler. Eğer bir cümle içinde kullanılır ve fiile sebep zarfını bulacak doğru soruyu sorarsanız sözcüğün sebep … Læs mere

Tyske stedsadverbier (Lokaladverbien)

tysklands flag lær tysk tysk Placering Retning Adverbien (Lokaladverbien)

Değerli öğrenciler bu ders işleyeceğimiz konu başlığı Almanca Yer Yön Zarfları (Lokaladverbien). Bu dersimiz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup özet bilgi niteliğindedir. Bazı hatalar olabilir. Bilgi amaçlıdır. Almancada zarflar Türkçede de olduğu gibi fiilleri niteleyen sözcüklere verilen isimlerdir.  Zarf dediğimiz bu sözcükler fiilleri yer, zaman, durum ve sebep ilişkisi bakımından nitelemektedir. Yer ve yön belirten … Læs mere

Tyske antonymer, tyske antonymer, modsatte betydninger

studerende, der studerer tyske tyske Antonymer, tyske Antonymer, Modsatte Betydninger

değerli arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu başlığı Almanca Zıtlıklar (Karşıt Anlam) olacak. Değerli arkadaşlar bu dersimiz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup özet bilgi niteliğindedir. Bazı ufak hatalar olabilir. Bilgi amacıyla hazırlanmıştır. Almancada da aynı Türkçede olduğu gibi fillerde ve kelimelerde zıtlık yani karşıt anlam mevcuttur. Zıt anlamlı kelimeler hayatın her alanında karşımıza çıkabilen ve özellikle … Læs mere

Tyske klausuler

Elever lærer tysk i klasseværelset tyske underordnede sætninger

Değerli Arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu ile cümle çeşitlerini bitirmiş olacağız. Konu başlığımız Almanca Yan Cümleler olacak ve yan cümlelerin nasıl kurulduğu ile yan cümle çeşitleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Almanca yan cümle çeşitleri adlı bu konumuz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmıştır. Özet bilgi ve ders notu niteliğindedir. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. İstifadenize sunarız. Bilgi … Læs mere

Tyske betingede klausuler

Tysk kursusmateriale Tyske betingede sætninger

Değerli arkadaşlar bugün işleyeceğimiz dersimizin konu başlığı Almanca Şart Cümleleri olacak ve şart cümlelerinin nasıl kurulduğu, hangi sorularla ve sözcüklerle oluştuğu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Almanca şart cümleleri ve türleri adlı bu konumuz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmıştır. Özet bilgi ve ders notu niteliğindedir. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. İstifadenize sunarız. Bilgi mahiyetindedir. Almanca Şart Cümleleri … Læs mere

Tyske amerikanske lande

Studerende lærer tysk med det tyske flag Tyske amerikanske kontinentlande

Değerli öğrenci arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu Almanca Ülkeler Ve Dilleri konusunun devam eden konularından biri olan Amerika Kıtası Ülkeleri olacak. Amerika Kıtası Ülkeleri Almanca başlığı altında işleyeceğimiz bu derste, Amerika Kıtası Ülkelerinin isimlerinin, milliyetlerinin ve konuştukları dillerin Almancada karşılığını öğrenmiş olacaksınız. Daha önceki bir dersimizde Almanca ülkeler konusunu bütün ayrıntılarıyla birlikte incelemiştik. Almanca ülkeler konu … Læs mere

Tyske afrikanske lande Tyske navne

tysk flag Tyske afrikanske lande Tyske navne

Değerli arkadaşlar Almanca Ülkeler ve Dilleri konusuna devam ediyoruz ve Afrika Ülkeleri Almanca başlığı altında işleyeceğimiz bu ders de Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerin isimlerini ve Almanca karşılığı olan milliyetlerini ile konuştukları dilleri öğreneceğiz. Daha önceki bir dersimizde Almanca ülkeler konusunu bütün ayrıntılarıyla birlikte incelemiştik. Almanca ülkeler konu anlatımı için lütfen şuraya tıklayınız: Almanca Ülkeler … Læs mere

Tyske asiatiske lande

Studerende lærer tysk med det tyske flag Tyske lande i Asien

Kære venner, i denne lektion fortsætter vi emnet tyske lande og sprog, og under titlen asiatiske lande tysk lærer vi navnene, nationaliteterne i landene på det asiatiske kontinent og de tyske ækvivalenter til sprogene de taler. I en tidligere lektion undersøgte vi emnet tyske lande i detaljer. For forklaring af tyske lande, klik venligst her: Tyske lande og sprog Tysk Asien ... Læs mere

Der Relativsatz - Etwas Prazisieren

studerende med ansigt malet på tysk flag Der Relativsatz - Etwas Prazisieren

German Der Relativsatz – Etwas prazisieren (für Fortgeschrittene) Mit dem Relativsatz können wir etwas erklaren und 2 Satze connecten. Beispiele: 1. Der Junge heisst Jörg. Der Junge kommt aus Deutschland. (Den unge mand hedder Jörg.) (Den unge mand kommer fra Tyskland.) Der Junge,der aus Deutschland kommt,heisst Jörg. (Navnet på den unge mand fra Tyskland er Jörg.) 2. Diese Dame ist meine Tante. Die Dame besucht … Læs mere

Transitive verbs og pronomen på tysk

Tysklærer og elev på skolen Refleksive verber og pronominer på tysk

Almanca’da Dönüşlü Fiiller ve Zamirler Reflexivpronomen: (Dönüşlü adıllar = zamir) : im Akkusativ : im Dativ: Singular: 1. Person: mich mir 2. Person: dich dir 3. Person: sich sich Plural: 1. Person: uns 2. Person: euch 3. Person: sich Dönüşlülük adıllarının (zamir) tek başlarına hiç bir anlamları yoktur.Bunları “Akkusativ” şahıs zamirleriyle karıştırmamak gerekir.Bunların burdaki işlevi, … Læs mere

Tysk informationsbank indhold

Tyskland flag farver Tysk vidensbase indhold

Almanca Bilgi Bankası adlı bu bölümde diğer bölümlerin aksine konuların verilişinde her hangi bir sıra gözetilmemiştir. Bu bölümde Almanca öğrenenlerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgi verilmeye çalışılmıştır. Almanca hakkında temel bilgiler, konuşma kalıpları, zamanlar ve cümleler gibi konular sitemizin diğer bölümlerinde mevcuttur. Bu bölüm her çeşit bilgiyi içinde barındırmasından dolayı “Bilgi Bankası” olarak isimlendirilmiştir. Burada … Læs mere

Tysk på hinanden følgende nebensatz, tysk efterfølgende beslægtede citater

sprechen sie deutsch let at lære tysk tysk Konsekutıver Nebensatz, underordnede klausuler, der angiver resultatet på tysk

ALMANCA YAN CÜMLELER, ALMANCA SONUCU BELİRTEN YAN CÜMLELER   Konsekutive Nebensätze:                           (Sonucu belirten yan cümleler) a. Temel cümlede sıfat (zarf) önünde: so/dermaßen / derartig ….., dass  Ich war so dermaßen / derartig müde, dass ich sofort ins Bett ging. (O kadar yorgundum ki, … Læs mere

Tysk Indirekte Frage

Universitetsstuderende lærer tysk tysk Indirekte Frage

Indirekte Frage på tysk, indirekte spørgsmål på tysk, indirekte sætninger Vigtig bemærkning: Kære venner, følgende forklaring er udarbejdet af vores medlemmer og ikke af vores tyske instruktører. Det er kun skrevet til informationsformål, der kan være nogle mindre udeladelser. Vi præsenterer emnet til din fordel. INDIREKTE FRAGE DIE FRAGE 1. Direkte Frage: (Lige spørgsmål) 2. Indirekte Frage: (Indirekte spørgsmål) a. W-Fragen:(Spørgsmål der begynder med W-) 1. Wie … Læs mere

Verb-konjugation på tysk med eksempler

Elever, der lærer tysk med det tyske flag. Tyske verbumskonjugationer med eksempler

Tyske verbum bøjninger, tysk verbum bøjning, hvordan man bøjer verber på tysk, verbum bøjning på tysk, eksempler på tyske verbum bøjninger. I denne lektion, kære venner, vil vi give eksempler på tyske verbum på mellemniveau. Kære besøgende, nedenstående tysklektion er samlet ud fra vores medlemmers andele, der er registreret i almancax-fora. Da den er sammensat ud fra medlemmernes andele, kan der være nogle mindre stavefejl mv. måske den følgende lektion... Læs mere

Tyske kombinerede navne

studerende lærer tysk online tyske sammensatte navneord

Almanca birleşik isimler, Almanca birleşik kelimeler, Almanca sözcük birleştirme, Almanca’da birleşik isimler, Almanca’da kelime birleştirme, Almanca birleşik kelimeler. Değerli ziyaretçilerimiz aşağıda yer alan Almanca dersi almancax forumlarına kayıt olan üyelerimizin paylaşımlarından derlenmiştir, üyelerin paylaşımlarından derlendiği için bazı ufak tefek harf hataları vb. olabilir, aşağıdaki ders almancax eğitmenleri tarafından hazırlanmamıştır, bu nedenle bazı hatalar içerebilir, almancax … Læs mere

Tyske konjunktionen

gymnasieelev lærer tysk online tysk Konjunktionen

Almanca Konjunktionen konu anlatımı TEMPORAL (drückt Zeitverhältnisse aus)(zaman kosullarini ifade eder) ALS -den,-dan,iken,-digi zaman- Er ging gerade über die Strasse, als er das Motorrad sah O motoru gördügünde caddenin karsi tarafina gecmisti. BEVOR-meden önce – Wir räumten auf, bevor unsere Eltern nach Hause kamen Biz ortaligi topladik ailemiz eve gelmeden önce BIS -kadar,dek,degin- Wir standen … Læs mere

Tyske fikralar

tysk tysk tysk tyske vittigheder

Almanca fıkra, Almanca fıkralar, Almanca Türkçe fıkralar, Türkçe Almanca fıkra, Alman fıkraları, Almanca komik fıkralar, Almanca fıkra örnekleri. Değerli ziyaretçilerimiz aşağıda yer alan Almanca dersi almancax forumlarına kayıt olan üyelerimizin paylaşımlarından derlenmiştir, üyelerin paylaşımlarından derlendiği için bazı ufak tefek harf hataları, biçim hataları vb. olabilir, aşağıdaki ders almancax eğitmenleri tarafından hazırlanmamıştır, bu nedenle bazı hatalar … Læs mere

Jahreszahlen, læsedatoer på tysk

Bu dersimizde Jahreszahlen yani Almanca’da Tarihler ve Almanca tarihlerin Okunuşu hakkında bilgiler vereceğiz. Almancada tarihleri okurken: 19-97 ondokuz – yüz – doksanyedi diye okunur yani önce ondokuz sonra hundert doksanyedi deriz. Neunzehn-hundert-siebenundsiebzig. 1876 : Achtzehn-hundert-sechsundsiebzig 1803 : Achtzehn-hundert-drei 1721 : Siebzehn-hundert-einundzwanzig 2000 (ikibin yilindan sonra hundert degil TAUSEND olarak okunur. 2000:zwei tausend 2001:zwei -tausend eins … Læs mere