Transitive verbs og pronomen på tysk

Transitive verbs og pronomen på tysk
Postdato: 11.01.2024

Transitive verbs og pronomen på tysk

Reflexivpronomen: (Returned pronomen = pronomen):

im Akkusativ: im Dativ:

Singular: 1. Person: mich mir
2. Person: dich dir
3. Person: sich sich

Plural: 1. Person: Uden
2. Person: euch
3. Person: sich

Der er ingen mening til entallet
Det er nødvendigt ikke at forveksle disse med "Akkusativ" person pronomen.

Hvis du bruger en alternativ form for transformation, bliver transformationsskabelonen "Dativ".

eksempel:

Ich wasche mich. (Jeg vasker.) Ich varche mir die Hände.
Jeg vasker mine hænder.

Du kämst dich. (Du scanner.) Du kämmst dir die Haare.
(Du scanner dit hår.)

Refleksive verb; a.Real turn ord
b. kunstigt verb

Den er opdelt i to. Real-omvendte verb kan ikke bruges uden navnet "sich" i begyndelsen.

sich beeilen: rushes beeilt sich. (Han har travlt.)
sich schämen: shame Ich schäme mich. (Jeg skammer mig.)

Ved hjælp af navnet "sich" kan omsætninger ske.
Kämmen: Scan Ich kämme das Mädchen.
sich kämmen: scan Ich kämme mich.

MEST MEST BRUG AF OVERFØRSEL:

Sich anziehen: klæde sig op
Ich ziehe mich an. (Kom klædt.)
Ich ziehe mir das Hemd an. Jeg har på dig en skjorte.

sich ausziehen: klæde sig af
Der Junge zieht sich aus. (Unge, afklædning.)

sich beeilen: rush
Du er desværre ikke sikker på, at du ikke kommer forbi.

sich aufregen über: spænding
Er det rigtigt at rejse til Amerika på.

sich bewerben um: at spørge nogen, at bede om noget
Das Mädchen er bekendt med Arbeit.

sich entschuldigen bei für: undskylder
Der Mann entschuldigte sich bei seiner Frau für die Verspätung.

sich erkälten: koldt / koldt
Sikkert du har det, og du har lyst på det.

sich freuen auf: glæd dig over noget (fremtid)
Er du velkommen til sommerferien.

sich freuen über: glæd dig over noget (det er)
Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich irren: at være forkert
Se her, du er den der Junge dem Politiker.

sich kümmern um: at være travl med nogen
Der Bruder kümmert sich um de kleine Baby.

sich schämen vor: shame
Das Kind skamte sich vor seiner Frechheit.

sich sehnen nach
Der Gastarbeiter sehnte seininer Familie in der Türkei.

sich wundern über: forbavselse, forbavselse
Ich wundere mich über deine Faulheit.

sich enddern: change
Als der Schüler schlechte Noten bekam, endderte er sich.

sich bemühen um: kamp, ​​kamp
Har du lyst til at tale om Fremdsprache.

Sich Treffen: Mød, mød
Er vi herre?

sich betrink at: at være beruset
Bei der Party hat er så veltrukket.

sich brichen myte: prale af noget
Die Mutter hat sich mit Ihrem Sohn gebrustet.

Sich Wünschen: Ønsker noget, vil have noget
Ich wünsche mir eine Weltreise.

sich verspäten: at være forsinket
Wo bist du? Du har dik ziemlich verspätet.

sich verlieben in: forelsket i nogen
Er du siddende i en Mængde forløb.

sich erholen von: hvile efter noget
Die Studenten erholten sich von der Prüfung.

sich begnügen mit:
Er begnügte sich mit einer Fremdsprache.

sich abmühen: at smile
Die Dame michte sich ab, Deutsch zu lernen.